Communicatieprojecten

Hendriks Communicatie denkt mee over de aanpak van uw communicatieprojecten, coördineert het werk, begeleidt producties, schrijft teksten, schakelt fotografen in, brieft ontwerpers en overlegt met toeleveranciers. Om voor u te verzorgen:
Hendriks Communicatie organiseert en realiseert uw communicatieprojecten teksten. Fotografie Dirk Hol, Henk Merjenburgh, Eric Polman
Bijeenkomsten, zoals brainstorms, congressen, expertmeetings en lunchdiscussies
Eerder uitgevoerd voor onder meer B&A Groep, Hiteq, Ministerie van SZW/B&A Groep, Nexus/Bereik, O&O-conferentie 2018, Provincie Zuid-Holland en in dienst van Unigro, OOM, Handhaving Adviesgroep

Digitaal: websites, sociale media, online nieuwsbrieven, online magazines en video’s
A&O Services/De WinterSchilder, Bureau TOP/Vakkanjers, ecbo, Hiteq, Home-Start, Natuurresultaat, NMT/maritieme maakindustrie, Zakelijk Zeeburg

Drukwerk, waaronder brochures, folders, jaarverslagen, magazines, nieuwsbrieven en personeelsbladen
Bureau TOP/Vakkanjers, ecbo, Hiteq, Home-Start, Natuurresultaat, Platform Metaal & Metalektro en in dienst van Unigro, OOM

Management van communicatieprojecten, communicatieplannen
A&O Services, Bureau TOP/Vakkanjers, Hiteq, Home-Start, Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Onderzoek naar communicatiemiddelen
A&O Services/De WinterSchilder, Bureau TOP/Vakkanjers, Hiteq, UPC Nederland, in dienst van Handhaving Adviesgroep, OOM en Unigro; SIRE-vuurwerkcampagne in dienst van Marktplan Adviesgroep, relatieonderzoek Academisch Ziekenhuis Utrecht/huisartsen

Perscontacten, persconferenties, persberichten
Bureau TOP/Vakkanjers, Euromaster, Hiteq, Home-Start en in dienst van Unigro, OOM

Plannen van aanpak, beleidsvoorbereidende inventarisaties
Home-Start, Nexus/Bereik, NMT/maritieme maakindustrie, Opleidingsfondsen in de bedrijfstakken metaal en elektro, Rijkswaterstaat (hoofdkantoor), Studio KEI, TechniekTalent.nu, Vereniging Elektrotechnisch Vakonderwijs VEV (Kenteq) / KPN, Handhaving Adviesgroep, Nominatie Werelderfgoed voor het Rijk en drie provincies

Samenwerkingsverbanden, coördinatie en/of secretariaatsvoering
Techniek Nederland, Beursdeelnames Metaal, Handhaving 2000, Zakelijk Zeeburg

Teksten voor print, web en sociale media
Adviesgroep Terts, A&O Services, Bureau TOP, dierhouderij en glastuinbouw (Van den Hoven communicatie), Doenadvies.nl, ecbo, Euromaster, Gemeente Utrecht, Hiteq, Home-Start, Kluwer/Marketing Actueel, adviseur E. van der Meulen, Maritime Consult, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Natuurresultaat.nl, Nederlandse Maatschappij voor Tandheelkunde, NMT/maritieme maakindustrie, OOM, Platform Metaal & Metalektro, Provincie Zuid-Holland, Stichting Leerplan Ontwikkeling SLO, Stijlzaken.nl, Universiteit Utrecht, UPC Nederland

Vakbeursdeelnames en demonstraties
Home-Start, Unigro Nederland, OOM, samenwerkingsverband in de technische sector (metaal en elektro)

Workshops over communicatie
Hogeschool voor Economische Studies/HES Amsterdam, Home-Start, JSO, STEW advies en training kleinbedrijf, UPC Nederland, Vrije Universiteit Amsterdam/Linsen&Partners

Nadere toelichting per opdrachtgever

Hebt u communicatievragen?
Bel dan met Aly Hendriks
m. 06 -14 18 23 63
of mail uw