Beleid vertalen naar uitvoeren

Communicatie gebruiken waarvoor het is bedoeld:
uw interne medewerkers, stakeholders, externe relaties, gebruikers, afnemers, influentials, media informeren, bedienen en betrekken. En tegelijk de doelen van de organisatie behalen.

Hendriks Communicatie is gewend samen te werken met professionals die het organisatiebeleid bepalen en plannen maken voor marketing en communicatie. Daar waar nodig, stellen wij de stappen voor die moeten worden gezet om van beleid te komen tot uitvoering.
Want organiseren en realiseren van communicatie staat centraal in onze projecten.

Hendriks Communicatie Amsterdam voor public relations, interne communicatie, marketing communicatie en corporate communicatie.