Mar 07

Beleid vertalen naar uitvoeren

Communicatie gebruiken waarvoor het is bedoeld:
uw interne medewerkers, stakeholders, externe relaties, gebruikers, afnemers, influentials, media informeren, bedienen en betrekken. En tegelijk de doelen van de organisatie behalen.

Hendriks Communicatie is gewend samen te werken met professionals die het organisatiebeleid bepalen en plannen maken voor marketing en communicatie. Daar waar nodig, stellen wij de stappen voor die moeten worden gezet om van beleid te komen tot uitvoering.
Want organiseren en realiseren van communicatie staat centraal in onze projecten.

Hendriks Communicatie Amsterdam voor public relations, interne communicatie, marketing communicatie en corporate communicatie.

Mar 06

Overzichtelijk organiseren en effectief realiseren

Communicatie- en tekstprojecten kunnen eenvoudig zijn. En een volgende keer heel complex in elkaar steken.

Elk project maken we inzichtelijk: doelen, doelgroepen, communicatiemiddelen/media, et cetera. Welke stakeholders spelen een rol, hoe stemmen we alles af?

Een planning en draaiboek zijn daarbij handige hulpmiddelen (zonder de flexibiliteit te verliezen). Met een klein project is dit natuurlijk snel op orde. In omvangrijke communicatie- en tekstproducties is dat overzichtelijk organiseren de basis om ze effectief te realiseren. En voorbereid te kunnen improviseren.

Hendriks Communicatie Amsterdam voor public relations, interne communicatie, marketing communicatie en corporate communicatie. Aly Hendriks is de projectmanager communicatie en tekstschrijver die uw communicatie organiseert en realiseert.

Mar 06

Aansluiten op uw plannen

U gaat uw website vernieuwen.
U wilt social media integreren in uw communicatie.
U wilt een bijeenkomst, workshop, expertmeeting of evenement organiseren.
U viert binnenkort een jubileum.
De eerste ideeën zijn er in de organisatie. Maar dan… het is erg druk, de vaste medewerker gaat op sabbatical, het project is tijdelijk, extra bovenop de bestaande capaciteit, of …

In zo’n situatie haakt Hendriks Communicatie in op de ideeën. Zet de operationele ervaring in. Ontwikkelt de concepten. Maakt het werkplan. En voert dit -in overleg- voor u uit.

Hendriks Communicatie Amsterdam voor communicatieprojecten en teksten.

Mar 02

Organiseren en realiseren is meer dan alleen ´het doen´

Webtekst, evenement, persbericht, interview en andere vormen van communicatie
begeleiden en produceren wij voor u. Met kennis van zaken. Uit ervaring weten wij
wat er nodig is om communicatie- en tekstprojecten te organiseren en realiseren.
Communiceren vergt voorbereiding.
We stellen voor u de vragen, formuleren heldere antwoorden en
zorgen ervoor dat de uiting aansluit bij de huisstijl en strategie van uw organisatie.
Op die manier voeden we ‘het doen’.

Hendriks Communicatie Amsterdam voor public relations, interne communicatie, marketing communicatie en corporate communicatie.